HOW บริการ ฝากไฟล์ HTTPS://UP.AP-RUP.COM CAN SAVE YOU TIME, STRESS, AND MONEY.

How บริการ ฝากไฟล์ https://up.ap-rup.com can Save You Time, Stress, and Money.

How บริการ ฝากไฟล์ https://up.ap-rup.com can Save You Time, Stress, and Money.

Blog Article

ข้อมูลการใช้งาน นอกจากนี้ เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มของคุณ เช่น

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่ามีไฟล์หรือโฟลเดอร์ใดบ้างที่ฉันได้แชร์ผ่านเครือข่าย

ถ้าต้องการอัปโหลดวิดีโอที่คุณถ่ายด้วยโทรศัพท์ของคุณด้วย ให้ เปิด สวิตช์ที่ รวมวิดีโอ

ฉันจะเปิดการค้นพบเครือข่ายได้อย่างไร

ตรวจจับ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย การฉ้อโกง หรือทางเทคนิค หรือ

หมายถึง แพลตฟอร์มที่ช่วยให้แอปพลิเคชันต่างๆ ทำงานได้เป็นปกติ แอปพลิเคชันสมัยใหม่อาศัยแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันเพื่อรวมเครื่องมือประเภทต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการสร้าง ดำเนินการ และการผลิตแอปพลิเคชันที่ประสบความสำเร็จให้กับผู้ใช้ปลายทาง 

ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์และการทำงานร่วมกันเป็นทีม

หรือปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของเรา ผู้ใช้ของเรา บุคคลที่สาม หรือสาธารณะตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต (รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทและองค์กรอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องการฉ้อโกงและการลดความเสี่ยงในทางเครดิต)

เลือกตัวเลือก การหมดอายุ เพื่อระบุวันที่ที่ลิงก์จะหมดอายุ (ทําให้ไฟล์หรือโฟลเดอร์ไม่สามารถเข้าถึงได้)

ผู้โฆษณา เครือข่ายโฆษณา และพันธมิตรการประเมินผล

เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร์ แล้วเลือก แชร์

เพิ่มศักยภาพธุรกิจกับแพลตฟอร์มยอดนิยม

ฉันสามารถทำให้เสียงของฉันเป็นผู้หญิงด้วยแอพเปลี่ยนเสียงสำหรับพีซีได้หรือไม่?

รายการ ไฟล์ ของคุณจะปรากฏ แตะโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้ายไฟล์ไป จากนั้นแตะ ย้ายรายการมาที่นี่

Report this page